Nieuws

Op SCIOS Nieuws kunt u zich via een RSS-feed abonneren.


Nieuwe methodiek voor brandinspectie zorgt voor duidelijkheid

Woensdag, 18 Mei 2016

Installatiebranche, verzekeraars en inspecteurs hebben gezamenlijk een nieuwe beoordelingsmethodiek opgesteld voor brandrisico’s bij elektra. De manier waarop inspecteurs de risico's nu nog beoordelen is niet helemaal sluitend en biedt ruimte voor onduidelijkheid. De nieuwe methodiek maakt daar een eind aan. Als verzekeraars kunnen verwijzen naar NTA 8220, is voor alle betrokkenen duidelijk ...

Actal-advies slecht gefundeerd en niet overgenomen door het Ministerie van I&M

Woensdag, 13 April 2016

Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, heeft in mei 2014 een advies aan de Staatsecretaris van I&M uitgebracht waarin wordt gesteld dat de inspectie van seriematig geproduceerde stookketels achterwege kan blijven. Nut en noodzaak van de inspectie worden in het advies in twijfel getrokken. In het advies wordt Zweden als voorbeeld aangehaald waar de inspectie niet verplicht is en wordt vol...

Toegang Installatie Eigenaren

Woensdag, 20 Januari 2016

Installatie eigenaren kunnen nu inzicht krijgen in de eigen installaties en de inspecties hierop. Toegang kan aangevraagd worden via de link: Toegang Installatie Eigenaren Bij de registratie kan een installatie-eigenaar eigen informatie toevoegen. Er wordt gewerkt aan een veld voor een interne code t.b.v. facility management. Deze code wordt, wanneer ingevuld, op de verklaring afgedrukt....

SCIOS in uitzending in het kader van Doe Maar Duurzaam!

Vrijdag, 21 Augustus 2015

SCIOS is gevraagd een bijdrage te leveren aan de uitzending door RTL/Z in het kader van hun thema Doe Maar Duurzaam. Hiervoor zijn onlangs opnames geweest. Het filmpje gaat over het inspecteren en uitvoeren van emissiemetingen aan stookinstallaties. Deze opname wordt a.s. zondag 23 augustus van ca. 10.00 uur tot 10.30 uur uitgezonden op RTL7 en herhaald op zaterd...

Ringtest 30 september bij VITO

Woensdag, 29 Juli 2015

Bedrijven die voor scope 6 gecertificeerd zijn, dienen tenminste eens in de vier jaar deel te nemen aan een ringonderzoek. Omdat het bijna 4 jaar geleden is dat emissiemetingen ook onder SCIOS certificatie mogelijk zijn, heeft SCIOS het initiatief genomen om deze eerste ringmeting te organiseren. Wanneer uw organisatie van plan is om deel te nemen aan de scope 6 ringmeting op 30 september bij VIT...