Risico-inspecties van elektrotechnisch materieel

De meeste branden ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. Om de risico's van een elektrische installatie vast te stellen, is een veiligheidsinspectie volgens NEN3140 onvoldoende. Deze inspectie volgens SCIOS-scope 8 heeft een ander doel. Ten behoeve van de specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico is een aanvullende scope 10 ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de NTA8220 en is in samenwerking met de elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en de verzekeringsbranche ontwikkeld.

De reden dan de NEN3140 niet voldoet is dat deze is gericht op het beheer van de elektrische installatie die volgens NEN1010 is aangelegd. De aandacht voor inspecties binnen de NEN3140 is gericht op het veilig gebruik, het voorkomen van letsel bij gebruikers.

De inspectie volgens SCIOS scope 10 is een verdere uitwerking van het VIER protocol. De grote stap voorwaarts is dat de inspectie nu gecertificeerd is. Dat houdt in dat de inspectieomvang vast ligt en dat de Certificatie-Instelling jaarlijks een controle op het kwaliteitssysteem van de inspectiebedrijven uitvoert. Tevens worden de medewerkers eens in de 18 maanden in de praktijk getoetst op zowel kennis als vaardigheden. Om als medewerker scope 10 inspecties te mogen uitvoeren zijn diploma's voor scope 8 en 10 vereist.

De risico-inspectie elektrisch materieel wordt in 2017 operationeel. De verzekeringsbranche heeft aangegeven bij verzekerden aan te dringen op het periodiek laten uitvoeren van de gecertificeerde risico-inspectie. Hiermee laat een bedrijf zien dat het werkt aan het beperken van het brandrisico.