SCIOS Workshop: Certificatie voor ZZP'ers

SCIOS organiseert op 29 maart 2017 een workshop speciaal gericht op ZZP'ers over de SCIOS-certificatie. De SCIOS Certificatieregeling is gebaseerd op de ISO9001. Voor ZZP'ers en kleine bedrijven lijken de eisen uit de nieuwe ISO9001:2015 bovenmatig zwaar. Er kan echter zeer praktisch mee worden omgegaan, aansluitend op de dagelijkse praktijk van de ZZP'er. Tijdens de workshop worden de deelnemers meegenomen in het certificatieproces van een ZZP'er. De stappen in het certificatieproces worden doorgenomen waarbij wordt ingegaan op de uitwerking van de eisen uit de SCIOS Certificatieregeling en de ISO9001:2015. Aan de deelnemers wordt na de workshop een kwaliteitshandboek beschikbaar gesteld dat direct gebruikt kan worden voor het eigen certificatieproces.

Deelname aan deze workshop is voorbehouden aan (aspirant) inspectiebedrijven (ZZP'ers en kleine bedrijven tot ca. 3 inspecteurs). Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

De inschrijving voor de workshop is gesloten.

Programma

13.30 uur Registratie en ontvangst

14.00 uur Certificatie - Waarom - Ontwikkelingen

Arie Krijgsman & John Pronk, SCIOS

Wat is certificatie en waarom zou je jezelf als inspectiebedrijf laten certificeren? De SCIOS certificatieregeling komt uit de wereld van de stookinstallaties waar een wettelijke keuringsplicht geldt. Bij de inspecties aan elektrische installaties en arbeidsmiddelen geldt dit niet. Waarom zijn de vroegere Stipel/CvT inspecties onder de SCIOS regeling gebracht? En waarom is het commercieel interessant gecertificeerd te zijn? Welke inspectiegebieden komen er nog aan waardoor je als bedrijf een breder dienstenpakket kunt aanbieden?

14.30 uur SCIOS Certificatie in de praktijk voor ZZP'ers en kleine bedrijven - deel I

Jay Smeekes, Inspectieportal

Het kwaliteitsmanagement systeem voor SCIOS inspecties is gebaseerd op de eisen uit de ISO 9001. De eisen worden vaak als zwaar en overdreven gezien. Aan de hand van een certificatietraject bij een ZZP’er legt Jay Smeekes uit hoe een kwaliteitsmanagementsysteem in elkaar zit en waarom dat zo is, dus welke doelen de verschillende onderdelen vervullen. Bij elke stap in het traject worden concrete voorbeelden gegeven hoe met de eisen om te gaan, zodat de inspanning minimaal en het resultaat maximaal is. In het eerste deel van de presentatie gaat het over de stappen in het certificatietraject. Dat kent een bedrijfsdeel en een persoonsdeel. Vervolgens worden de eerste onderdelen van het managementsysteem op bedrijfsniveau behandeld.

15.15 uur Pauze

15.45 uur SCIOS Certificatie in de praktijk voor ZZP'ers en kleine bedrijven - deel II

Jay Smeekes, Inspectieportal

In dit tweede deel van de presentatie worden de laatste onderdelen van het managementsysteem behandeld. Daarna komt het persoonsdeel aan de orde en wordt ingegaan op de processen van inspectie en rapportage en de vereisten ten aanzien van kennis en bekwaamheid. Afsluitend komen de audits aan bod, gezien vanuit het inspectiebedrijf. Wat komt zo’n Certificatie-instelling doen, wat en wie worden beoordeeld en wat gebeurt er als verbeteringen nodig zijn. Kortom: de praktijkervaringen van een ZZP’er.

16.30 uur Certificatie en kosten

Arie Krijgsman & John Pronk, SCIOS

Certificatie heeft de reputatie duur te zijn. Is dat zo? In de presentatie wordt op hoofdlijnen uiteen gezet wat de kosten van certificatie zijn, wat dat voor het uurtarief betekent en het aanbod van een inspectiebedrijf.

16.45 uur Vragen en antwoorden

17.00 uur Afsluiting en borrel

Met gelegenheid tot napraten met collega-inspectiebedrijven, de sprekers, SCIOS-vertegenwoordigers en vertegenwoordigers van certificatie-instellingen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Locatie

't Techniekhuys
De Run 4250
5503 LL Veldhoven