Inspecties van elektrotechnisch materieel op brandrisico

De meeste branden ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. Om de risico's van elektrisch materieel vast te stellen, is een veiligheidsinspectie met NEN3140 als uitgangspunt onvoldoende. Deze inspecties volgens SCIOS-scope 8 of scope 9 hebben een ander doel. Ten behoeve van de specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico is een aanvullende scope 10 ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de NTA 8220 en is in samenwerking met de elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en de verzekeringsbranche ontwikkeld.

De reden dat de NEN 3140 niet van toepassing is, is dat deze is gericht op het beheer van de elektrische installatie die volgens NEN 1010 is aangelegd. De aandacht van de scope 8 en 9 inspecties is gericht op het veilige gebruik, het voorkomen van letsel bij gebruikers.

De inspectie volgens SCIOS scope 10 is een verdere uitwerking van het VIER protocol. De grote stap voorwaarts is dat de inspectie nu gecertificeerd is. Dat houdt in dat de inspectieomvang vast ligt en dat de Certificatie-Instelling jaarlijks een controle op het kwaliteitssysteem van de inspectiebedrijven uitvoert. Tevens worden de medewerkers eens in de 18 maanden in de praktijk getoetst op zowel kennis als vaardigheden. Om als medewerker van een SCIOS gecertificeerd bedrijf scope 10 inspecties te mogen uitvoeren is de bevoegdheid voor scope 8 danwel een diploma scope 8, alsmede een diploma scope 10 vereist.

De risico-inspectie elektrisch materieel is eind 2017 operationeel geworden. De verzekeringsbranche heeft aangegeven bij verzekerden aan te dringen op het periodiek laten uitvoeren van de gecertificeerde risico-inspectie. Hiermee laat een bedrijf zien dat het werkt aan het beperken van het brandrisico.